Geo-System Sp. z o.o.
Nasze serwisy
 Geo-System iGeoMap iGeoTrans Modele 3D Dokumentacja
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
tel./fax 22 847-35-80...
ul. Kubickiego 9 lok. 5
02-954 Warszawa

Nasza pozycja:
N52°10'15.8''E21°04'25.5''

Inne nasze serwisy:
www.epodgik.pl
Serwis Metadanych dla powiatów
Serwis egminy
Punkty adresowe
eMIENIE
platnosci
podgik.pl
kw.info.pl
Polecane:
Mapa Polski

Formularze zamówienia    


Licencje czasowe:

Dla Państwa wygody na system GEO-MAP z podstawowymi modułami można uzyskać licencję czasową płatną SMS-em lub z wykorzystaniem systemu płatności internetowej. Aby skorzystać z licencji czasowej należy uruchomić program GEO-MAP w wersji 9.75 lub nowszej i postępować zgodnie z instrukcją, która się pojawia przy jego uruchomieniu. Najnowszą wersję programu można pobrać w dziale Download. Kod potrzebny do licencji czasowej możecie Państwo kupić pod poniższym linkiem i aktywować później przy uruchomieniu systemu GEO-MAP lub dokonać zakupu bezpośrednio podczas startu programu.


Obowiązuje od 1 grudnia 2015 r. *)
Wszystkie podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT


L.p.NazwaOpisCena (w zł) Liczba sztukSuma
1GEO-MAP Moduł podstawowy Systemu Informacji o Terenie4500 0
2GeoMapView  Program przeglądania baz danych systemu GEO-MAP bez możliwości ich modyfikacji i wykonywania analiz.2000 0
3GEO-ODGIK Moduł wydawania, kontroli i przyjmowania danych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 6000 0
4GEO-DBLink  Moduł umożliwiający komunikację systemu GEO-MAP z zewnętrznymi bazami danych bezpośrednio lub przez ODBC. 1000 0
5GEO-SQL  Moduł umożliwiający bezpośrednią komunikację systemu GEO-MAP z bazami PostgreSQL. 1000 0
6GEO-PLUS   Program obliczeń geodezyjnych, transmisja danych z rejestratorów polowych, automatyczne obliczanie współrzędnych przybliżonych oraz wyrównywania sieci płaskich i wysokościowych.1000 0
7GEO-RASTER  Moduł przetwarzania rastrów.2000 0
8RView  Moduł przeglądania rastrów z możliwością wykonywania wektoryzacji lecz bez kalibracji i bardziej zaawansowanych operacji na rastrach.1000 0
9GEO-DTM Moduł numerycznego modelu terenu.2000 0
10DXF-IN  Import danych do GEO-MAP w formacie DXF.600 0
11GEO-SWG  Konwersja danych GEO-MAP -> SWING i SWING -> GEO-MAP.800 0
12GEO-SHP  Konwersja danych GEO-MAP -> ArcView i ArcView ->GEO-MAP.1000 0
13GEO-EGBV  Moduł do współpracy GEO-MAP z ewidencją gruntów EGBIII, EGBIV i EGBV.800 0
14GEO-TRANS  Program transformacji współrzędnych geodezyjnych między układami 42, 65, 92,WGS-84.1000 0
15Trans32  Biblioteka DLL transformacji współrzędnych geodezyjnych między układami 42, 65, 92,WGS-84.1000 0
16GEO-PLAN Oparta na relacynej bazie danych aplikacja do powiązania danych systemu GEO-MAP z planem zagospodarowania przestrzennego.15000 0
Suma: 0 zł.
 
Moduły systemu e-Gmina:

L.p.NazwaOpisCena (w zł) Liczba sztukSuma
1iMPA VS Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia bazy punktów adresowych i nazewnictwa ulic. Wykorzystuje bazę PostgreSQL. Obsługuje jednostki do 10.000 punktów adresowych. (przykłady wdrożeń)10000 0
2iMPA VS L Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia bazy punktów adresowych i nazewnictwa ulic. Wykorzystuje bazę PostgreSQL. Obsługuje jednostki od 10.000 do 20.000 punktów adresowych. (przykłady wdrożeń)20000 0
3iMPA VS XL Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia bazy punktów adresowych i nazewnictwa ulic. Wykorzystuje bazę PostgreSQL. Obsługuje jednostki od 20.000 do 50.000 punktów adresowych. (przykłady wdrożeń)30000 0
4iMPA Server  Instalacja serwerowa aplikacji działającej w technologii WWW do prowadzenia bazy punktów adresowych i nazewnictwa ulic. Wykorzystuje bazę PostgreSQL. Obsługuje jednostki powyżej 50.000 punktów adresowych. (przykłady wdrożeń)80000 0
5iMPA Multi Server  Instalacja serwerowa aplikacji działającej w technologii WWW do prowadzenia wielu baz punktów adresowych i nazewnictwa ulic. Wykorzystuje technologię PostgreSQL. Obsługuje wiele jednostek. (przykłady wdrożeń)200000 0
6iRMK Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia Rejestru Mienia Komunalnego. (wdrożenia)10000 0
7iMPZP  Aplikacja działająca w technologii WWW do pubikacji planów zagospodarowania w postaci rastrów i opracowania metadanych.6000 0
8iGeoPlan  Aplikacja działająca w technologii WWW do automatyzacji pracy z planem zagospodarowania i wydawania decyzji lokalizacyjnych. Wykorzystuje bazę PostgreSQL.20000 0
9iGeoDecyzje  Aplikacja działająca w technologii WWW służąca do prowadzenia rejestrów decyzji (np. o zajęciu pasa drogowego) w oparciu o lokalizację przestrzenną. Wspomaga cały proces przygotowania decyzji od lokalizacji na mapie po wygenerowanie stosownego dokumentu.10000 0
10iGeoZabytki  Aplikacja działająca w technologii WWW służąca do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków wraz z lokalizacją przestrzenną.4000 0
Suma: 0 zł.
 
Moduły systemu e-Powiat:

L.p.NazwaOpisCena (w zł) Liczba sztukSuma
1Moduł podstawowy Aplikacja działająca w technologii WWW, służąca do publikacji danych przestrzennych z możliwością prowadzenia bazy instytucji (wdrożenia).20000 0
2GEO-RCiWN Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. Wykorzystuje bazę PostgreSQL.35000 0
3iGN Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia Powiatowego Zasobu Nieruchomości. (wdrożenia)20000 0
4iGeoPozwolenia  Aplikacja działająca w technologii WWW do prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę.15000 0
5iGeoPINB  Aplikacja działająca w technologii WWW do wspomagania pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.15000 0
Suma: 0 zł.
 
Internetowy System Informacji Przestrzennej:

System posiada budowę modułową umożliwiającą jego dostosowanie do wymagań użytkowników. Ściśle współpracuje z technologią e-Gmina oraz e-Powiat.

L.p.NazwaOpisCena (w zł) Liczba sztukSuma
1iGeoSIP Aplikacja działająca w technologii WWW, służąca do publikacji danych przestrzennych. Do publikacji wykorzystuje m.in. usługi WMS. (przykład wdrożenia)25000 0
2Moduł DBC  Moduł aplikacji iGeoSIP służący do prowadzenia i kompleksowego zarządzania bazą obiektów i zjawisk różnych kategorii mających odniesienie przestrzenne. Wykorzystuje bazę PostgreSQL.15000 0
3Moduł ADP  Moduł aplikacji iGeoSIP umożliwiający przeprowadzanie analiz przestrzennych.15000 0
4Moduł GSS  Moduł aplikacji iGeoSIP służący do zarządzania serwisami WMS.15000 0
Suma: 0 zł.

Cennik systemu GEO-MAP w wersji sieciowej zabezpieczonej sieciowym kluczem hardware'owym

L.p. Nazwa 5 stanowisk 10 stanowisk 15 stanowisk 20 stanowisk 50 stanowisk 100 stanowisk 200 stanowisk
1 GEO-MAP moduł podstawowy 15 300 27 655 38 925 49 050 103 050 188 550 359 550
2 GEO-ODGIK 20 400 36 900 51 900 65 400 137 400 251 400 479 400
3 GEO-DBLink 3 400 6 150 8 650 10 900 22 900 41 900 79 900
4 GEO-PLUS 3 400 6 150 8 650 10 900 22 900 41 900 79 900
5 GEO-RASTER 6 800 12 300 17 300 21 800 45 800 83 800 159 800
6 GEO-DTM 6 800 12 300 17 300 21 800 45 800 83 800 159 800
7 DXF-IN 2 040 3 690 5 190 6 540 13 740 25 140 47 940
8 Interfejs do EGBV 2 720 4 920 6 920 8 720 18 320 33 520 63 920
Ceny innych wariantów wersji sieciowych oprogramowania (np. Net12) są ustalane na podstawie uśrednionych cen z przedziałów 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-50, 50-100, 100-200. Jako początek skali przyjmowana jest cena pojedynczej instalacji.

Cennik modułów DDM do dystrybucji danych użytkowników

L.p. Nazwa Opis 1 szt. 2 szt. 3-4 szt. 5-9 szt. 10-19 szt. 20 szt. i więcej
1 GEO-MAP DDM Moduł kodowania przeznaczonych do dystrybucji plików MAP 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000
2 RASTER DDM Moduł kodowania przeznaczonych do dystrybucji plików z rastrami. 6 000 5 400 4 800 4 200 3 600 3 000
 
Wypożyczenie oprogramowania:

System GEO-MAP (program GEO-MAP) wraz ze swoimi modułami mogą być przedmiotem wypożyczenia na dowolny okres. Cena wypożyczenia na jeden miesiąc wynosi 10% jego ceny. Cena wypożyczenia jest obliczana zawsze od ceny pojedynczej instalacji bez względu na liczbę wypożyczanych egzemplarzy.

Oferta edukacyjna:

Wszystkie nasze programy dla szkół i uczelni (tylko do zastosowań edukacyjnych) za 20% ceny.

Cennik oprogramowania iGeoMap w zależności od liczby procesorów zainstalowanych w serwerze udostępniającym dane. Licencja przyporządkowana jest do konkretnego numeru IP. Standardowa postać publikowanych danych to dane systemu GEO-MAP, w przypadku innych danych należy zastosować specjalistyczny moduł np. iGeoMapSHP, iGeoMapOSNOWA czy iGeoMapSQL.


    Liczba procesorów w serwerze
L.p. Nazwa modułu 1 2 4 8 16
1 iGeoMap 70 000 105 000 133 000 154 000 175 000
2 iGeoMap SQL 50 000 75 500 95 500 110 000 125 500
3 iGeoMap OSNOWA 50 000 75 000 95 000 110 000 125 000
4 iGeoMap SHP 20 000 30 000 38 000 44 000 50 000
5 iGeoMap EGB 20 000 30 500 38 500 44 000 50 500
6 iGeoMap ODGIK - moduł do internetowej
obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
70 000 105 000 133 000 154 000 175 000

Wszystkie podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT


W ramach zakupu dowolnego oprogramowania, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego otrzymywania jego nowych wersji w ciągu roku od daty zakupu. Ceny upgrade'ów (przedłużenia prawa bezpłatnego otrzymywania nowych wersji oprogramowania przez kolejny rok) wynoszą 20% aktualnej ceny oprogramowania z zastosowaniem odpowiednich przedziałów cenowych związanych z liczbą uaktualnianych egzemplarzy. Wymienione 20% odnosi się do przypadków kiedy zakup upgrad'ów odbywa się w ciągu miesiąca od zakończenia okresu uprawniającego do bezpłatnego otrzymywania nowych wersji. Po przekroczeniu w/w terminu stosuje się cenę uaktualnienia wynoszącą 25% aktualnej ceny oprogramowania plus 10% za każdy pełny sześciomiesięczny okres przerwy.

Zastosowanie przedziałów cenowych na uaktualnienie pojedynczej instalacji nie dotyczy tych użytkowników, którzy korzystają z innych preferencji ustalonych na podstawie odrębnych umów dwustronnych. W takich przypadkach do każdego egzemplarza uaktualnienia stosuje się cenę bez zniżek wynikających z liczby uaktualnianych egzemplarzy.

*) Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Copyright (C) 2006-2012 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2012